xxx ver video de sexo indonesia bokep simontok free sex pages www sex videos hd com video sexo 18 aos actress full lenth sex movies porn110 porn120 oiporn pornthx blueporn roxporn silverporn porn700 porn10 porn40 free porn fre nudist porn900 arab porn blowjob Tên miền .com.vn là gì – Hosting SSD giá rẻ, VPS SSD giá rẻ, đăng ký tên miền, thiết kế website
CAll Us: 0932.04.6262 Live Chat

Tên miền .com.vn là gì

Tên miền .com.vn là gì?

Tên miền .com.vn là tên miền quốc gia cấp 2 (gTLD) của Việt Nam, nó được dùng để xác định địa chỉ internet của các máy chủ. Tên miền .com.vn là tên miền Việt Nam được quản lý và cấp phát bởi Trung Tâm Internet Việt Nam ( VNNIC) và được đăng ký thông qua hệ thống các nhà đăng ký tên miền Việt Nam. 

Đăng ký tên miền .com.vn

Đăng ký tên miền .com.vn là gì? Đăng ký tên miền .com.vn là việc xác lập chủ sở hữu một tiền miền tự do chưa được ai đăng ký bởi một cá nhân, cơ quan hay tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định, tối thiểu là 01 năm và tối đa tùy nhu cầu của chủ thể đăng ký. Phí đăng ký tên miền .com.vn gồm có: phí khởi tạo và phí duy trì hàng năm, phí khởi tạo chủ thể chỉ phải thanh toán 1 lần duy nhất khi đăng ký; phí duy trì hàng năm phải trả khi đăng ký sẽ bằng phí duy trì 1 năm nhân với số năm đăng ký.

Duy trì tên miền .com.vn

Duy trì tên miền .com.vn là gì? Gia hạn tên miền .com.vn là gì? Duy trì tên miền .com.vn hay gia hạn tên miền .com.vn là việc chủ sở hữu tên miền .com.vn tiếp tục gia hạn sở hữu và sử dụng tên miền. Việc đóng phí duy trì, gia hạn tên miền .com.vn có thể được thực hiện trước và sau khi hết hạn tối đa không quá 35 ngày. Trong đó, 5 ngày sau khi tên miền .com.vn hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường; từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền tạm ngừng hoạt động và không thể truy cập website được nữa. Nếu chủ thể không duy trì tên miền trong vòng 35 ngày sau khi hết hạn, tên miền sẽ bị thu hồi và không thể đóng phí duy trì cho tên miền được nữa.

Chuyển tên miền .com.vn

Chuyển tên miền .com.vn là gì? Chuyển tên miền .com.vn hay chuyển nhà đăng ký tên miền .com.vn là việc thay đổi quản lý và duy trì tên miền .com.vn tại các nhà đăng ký và đại lý trực thuộc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Việc chuyển tên miền .com.vn hoàn toàn không mất phí, chủ thể cần phải yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Đổi tên chủ thể tên miền .com.vn

Đổi tên chủ thể tên miền .com.vn là gì? Đổi tên chủ thể tên miền .com.vn là việc thay đổi tên của chủ thể đăng ký và sử dụng tên miền .com.vn. Tên miền .com.vn chỉ có thể đổi tên chủ thể khi: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các trường hợp không được đổi tên chủ thể: Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp; Tên miền hết hạn sử dụng; Tên miền đang xử lý vi phạm; Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký; Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

Chuyển nhượng tên miền .com.vn

Chuyển nhượng tên miền .com.vn là gì? Chuyển nhượng tên miền .com.vn là hình thức hủy bỏ hay chấm dứt dứt duy trì tên miền .co.vn ngay lập tức tại thời điểm nộp hồ sơ chuyển nhượng cho nhà đăng ký. Bên nhận chuyển nhượng sẽ nộp cùng luôn hồ sơ đăng ký tên miền. Việc chuyển nhượng tên miền .com.vn sẽ không bị mất phí, bên nhận chuyển nhượng đăng ký và nộp lệ phí đăng ký, duy trì tên miền theo bảng giá tên miền .com.vn quy định. Việc chuyển nhượng tên miền không được áp dụng cho trường hợp: Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT  ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Thông tin về tác giả

Leave a Reply