CAll Us: 0932.04.6262 Live Chat

Tên miền Quốc tế là gì?

Tên miền Quốc tế là tên cũng như tên miền nó được dùng để xác định một hoặc nhiều địa chỉ internet của máy chủ. Tên miền Quốc tế được cấp phát và quản lý bởi Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) thông qua hệ thống các nhà đăng ký tên miền quốc tế.

Bảng giá tên miền Quốc tế

Tên miền quốc tế phổ biến

Phí khởi tạo Phí Đăng ký Phí duy trì /năm Chuyển về Host SSD  
.com
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.net
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.info
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.org
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.biz
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.xyz
Free
199,000đ
250,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.top
Free
249,000đ
280,000đ
249,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.asia
Free
269,000đ
290,000đ
269,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.pro
Free
305,000đ
345,000đ
305,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.club
Free
319,000đ
390,000đ
319,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.mobi
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.site
Free
649,000đ
649,000đ
539,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.website
Free
379,000đ
469,000đ
379,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.online
Free
678,000đ
829,000đ
678,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.store
Free
1,250,000đ
1,290,000đ
1,280,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.name
Free
338,000đ
338,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.tel
Free
383,000đ
383,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.sex
Free
1,840,000đ
1,990,000đ
1,840,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.xxx
Free
1,840,000đ
1,990,000đ
1,840,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.click
Free
279,000đ
299,000đ
279,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.co
Free
599,000đ
699,000đ
599,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.ws
Free
649,000đ
549,000đ
649,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.us
Free
229,000đ
259,000đ
215,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.email
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.news
Free
549,000đ
599,000đ
549,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.business
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.tech
Free
949,000đ
1,150,000đ
949,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.work
Free
299,000đ
329,000đ
299,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.space
Free
299,000đ
329,000đ
299,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.audio
Free
293,000đ
293,000đ
199,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.co
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.net.co
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.today
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.tips
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.company
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.center
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.support
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.city
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.run
Free
469,000đ
499,000đ
469,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.cc
Free
569,000đ
599,000đ
569,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.in
Free
99,000đ
599,000đ
569,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.video
Free
549,000đ
599,000đ
549,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.live
Free
549,000đ
599,000đ
549,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.tv
Free
649,000đ
549,000đ
649,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.photo
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.gift
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.webcam
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.trade
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.land
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.bike
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.camera
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.tattoo
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.shoes
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.academy
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.computer
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.training
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.coffee
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.beer
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về
.cheap
Free
490,000đ
690,000đ
490,000đ
Đăng Ký Chuyển về

Ý nghĩa một số tên miền Quốc tế phổ biến

 • .com: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
 • .net: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
 • .info: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, cung cấp thông tin.
 • .org: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội, các tổ chứ phi lợi nhuận…
 • .biz: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên mạng internet.
 • .xyz: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên mạng internet.
 • .top: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
 • .edu: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • .ac: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • .pro: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 • .asia: Dành cho các tổ chức cá nhân có thể đăng ký được nhưng về ý nghĩa  thuộc vị trí địa lý Châu Á.
 • .health: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
 • .name: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
 • mil: Dành cho các tổ chức quân đội và quốc phòng.

Quản lý tên miền Quốc tế

Quản lý tên miền Quốc tế là việc thực hiện cấu hình các bản ghi (dns record) của tên miền để sử dụng tên miền trên internet. Tại Host SSD Quý khách có thể tự chủ động cấu hình các bản ghi dns của tên miền với các record được hỗ trợ:

 • A: A record là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), A viết tắt của từ Address Record nó có chức năng ánh xạ, phân giải một tên miền (domain) thành địa chỉ IP. Ví dụ: ánh xạ hostssd.net thành 203.162.81.86.
 • AAAA: tương tự như A record nhưng nó được dùng để ánh xạ, phân giải một tên miền ra một địa chỉ 128-bit IPv6.
 • CNAME: CNAME là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), CNAME là viết tắt của từ Canonical Name nó được sử dụng để xác định rằng một tên miền là một bí danh cho tên miền khác. Ví dụ: www.hostssd.net là bí danh của hostssd.net.
 • MX: MX là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), MX là viết tắt của từ Mail Exchange nó được dùng để xác định mail server của một tên miền.
 • NS: NS là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), NS là viết tắt của từ Name Server nó dùng để xác định DNS Server cho một Zone.
 • TXT: TXT là một loại bản ghi tài nguyên trong hệ thống tên miền (DNS) được sử dụng để cung cấp khả năng liên kết một số văn bản tùy chỉnh và không định dạng với một máy chủ hoặc tên khác, chẳng hạn như thông tin về một máy chủ , mạng, trung tâm dữ liệu và thông tin kế toán khác.
 • SRV: SRV là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), viết tắt của từ Service record là một đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong hệ thống tên miền xác định vị trí, tức là tên máy và cổng số , các máy chủ cho dịch vụ quy định.
 • PTR: PTR là một bản ghi trong hệ thống tên miền (DNS), viết tắt của từ Reverse DNS nó được dùng để xác định một tên miền gắn với một địa chỉ IP thông qua truy vấn DNS – đảo ngược của “chuyển tiếp” tra cứu DNS thông thường của một IP từ một tên miền.
 • URL REDIRECT: URL REDIRECT không phải là một bản ghi chính thức của hệ thống tên miền, nó được dùng để chuyển tiếp một tên miền sang một tên miền khác.

Chú ý

 • Giá trên chưa gồm VAT
 • Tên miền Quốc Tế VAT 10%
 • Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT
 • Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển tên miền(0đ) + Phí duy trì tên miền 1 năm